2023

 

Rasmus Häggkvist

Rasmus, 22 år, är TikTok-kreatör och entreprenör. Intresset för utbildning är grunden till både innehållet på sociala medier och hans tre bolag Socrate, Skoolie och AI GEN. Socrate är en marknadsföringsbyrå som hjälper skolkoncerner med sociala medier, Skoolie hjälper elever hitta och komma in på sina drömuniversitet och bolaget AI GEN förbereder ungdomar för framtidens arbetsmarknad genom att öka deras kunskaper i artificiell intelligens. Rasmus har även varit med och tagit fram policyförslag för hur lustfyllt lärande utanför skolan kan främjas samt haft konsultuppdraget att överse globala Web3-initiativ. Rasmus tilldelas stipendiet för att han: med handlingskraft och genom innovativa metoder når ut med budskapet om och verktygen för att alla ska kunna lyckas i skolan.”

Rasmus Häggkvist

Rasmus brinner för utbildning. För att alla ska kunna klara skolan och för att vi ska fortsätta lära så länge vi lever. Studieintresset kom tidigt. Rasmus beskriver det som att han alltid fått välja hur mycket tid han lagt på studier, föräldrarna har stöttat men inte pushat. Men bland de jämnåriga var det inte alltid enkelt att gilla att lära sig saker. Rasmus blev mobbad och utsatt. Först på gymnasiet hittade han hem i en studiemiljö där han fick fritt spelrum för sitt stora intresse.

I små korta videos på Tiktok är det nu Rasmus som peppar andra. Till sina tusentals följare delar han med sig av konkreta studietips, hjälper till med metoder och uppmuntrar unga att lära sig nya saker.

Men Rasmus engagemang stannar inte där. Han är också entreprenör och driver, parallellt med universitetsstudierna i London, tre företag. Alla tre med inriktning lärande och skolområdet.

– Vi måste fortsätta lära oss hela livet. Därmed vill jag inte bara påverka skolvärlden, men även intresset för det livslånga lärandet vi alla borde sträva efter, säger Rasmus.

Pressmeddelande: Hela fem unga förmågor prisas

Rasmus Häggkvist, Kompassrosstipendiat 2023

Fotograf: Nathalie Malic

Om Kompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 50 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går unga ledare och förebilder som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Vi har delat ut stipendiet Kompassrosen sedan 2007 och gett unga ledare möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.