Om Stiftelsen Ungt Ledarskap

Under mer än 50 år har Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf engagerat sig i Scouterna – i Sverige och internationellt. Han har sett vad en stark värdegrund och ett bra ledarskap betyder för utvecklingen av en god samhällsgemenskap. Kungen har i olika sammanhang efterlyst en satsning som ger unga ledare möjlighet att tidigt i livet utveckla ett ledarskap baserat på goda värderingar.

Inför Kungens 60-årsdag bildades en stiftelse — Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap — med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen genom:

  • Utdelning av stipendier till välförtjänta unga ledare för vidare utbildning i ledarskap
  • Stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning
  • Stöd till unga människors utveckling och utbildning i ledarskap

Möjligheterna till tidig ledarskapsträning är begränsad. Vi som signerat detta upprop uppskattar därför Kungens engagemang och vill medverka till att bredda basen av unga ledare. Duktiga ledare behövs inom alla delar av vårt samhälle. Stiftelsens verksamhet ska finansieras genom insamling från alla som ser betydelsen och behovet av ett värdebaserat ledarskap.

Stipendierna delas ut i samband med Kungens födelsedag i april.

Bidrag sätts in på bankgiro 900-0811.

Stiftelsen Ungt Ledarskap, årsredovisning 2019

Om värdebaserat ledarskap

Se gärna denna video som berättar om ämnet värdebaserat ledarskap och varför det är viktigt.

Infopolicy

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap har en infopolicy gällande hantering av personuppgifter som lämnas till Stiftelsen i samband med nomineringar till stipendiet Kompassrosen och vid registrering till våra arrangemang. Vi sparar aldrig känsliga uppgifter. De uppgifter som sparas är statistik på ex. kön, ålder och ort och används endast för Stiftelsens interna arbete. Stiftelsen lämnar aldrig ut uppgifter till extern part utan den nominerades uttryckliga samtycke.

Här kan du läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas.

Vill du ta del av stiftelsens stadgar?