2022

 

Linda Hjort

Linda Hjort, 25 år från Lund och vice ordförande för KFUM Sverige. Med en vilja att engagera barn och unga i civilsamhället har Linda sedan barnsben hittat otaliga sätt att bidra till samhället i b.la. Scouterna, och idag är hon vice ordförande för KFUM Sverige. Utöver sitt ideella engagemang studerar Linda en master i rättssociologi vid Lunds universitet. Linda tilldelas stipendiet för att hon: “med ett värdebaserat ledarskap baserat på mod och inkludering har utvecklat etablerade institutioner och visat på kraften som finns i att arbeta tillsammans.”

Linda Hjort, 25 år från Lund och vice ordförande för KFUM Sverige
Med en vilja att engagera barn och unga i civilsamhället har Linda sedan barnsben hittat otaliga sätt att bidra till samhället i b.la. Scouterna, och idag är hon vice ordförande för KFUM Sverige. Utöver sitt ideella engagemang studerar Linda en master i rättssociologi vid Lunds universitet. Linda tilldelas stipendiet för att hon: “med ett värdebaserat ledarskap baserat på mod och inkludering har utvecklat etablerade institutioner och visat på kraften som finns i att arbeta tillsammans.”

– För mig handlar ledarskap om öppenhet och lyhördhet, men även att vara trygg i sina egna värderingar. Min tid i Scouterna gav mig de verktygen, vilket har varit ovärderligt för mig, säger Linda.

Foto: Kajsa Ragnestam

Om Kompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 50 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går unga ledare och förebilder som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Vi har delat ut stipendiet Kompassrosen sedan 2007 och gett unga ledare möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.