2023

 

Hilda Silvergran

Hilda, 25 år, är instruktör och kurschef på Svenska Lottakårens ungdomsutbildningar, hemvärnssoldat och läkarstudent. Hon har engagerat sig i Svenska Lottakåren från 16 års ålder genom en rad olika uppdrag som handledare, instruktör och kurschef. Hilda har också suttit i Lottakårens styrelse och startat upp en lokal lottakår. Hon har även genomfört flera ledarskapsutbildningar, bland annat i värdebaserat ledarskap. Hilda tilldelas stipendiet för att hon: genom idogt arbete och med omtanke som hörnsten visar på varje människas möjlighet att bidra till ett större ändamål.”

Hilda Silvergran

Hilda är läkarstudent, hemvärnssoldat och kurschef inom Svenska Lottakåren. Hon beskriver sitt engagemang som brett och mångfacetterat. Just omväxlingen och de ibland tvära kasten mellan uppdragen är något som ger energi.

Som kurschef inom Lottakåren har hon bland annat haft hand om den grundläggande Rookieutbildningen som vänder sig till tjejer i åldrarna 15 till 17 år. Där får Hilda möjlighet att utöva sitt omtänksamma och inkluderande ledarskap. Och se hur tjejerna som deltar växer. Syftet för Hildas del är inte främst att alla deltagare ska välja den militära banan, det får de gärna göra om de vill. Men det viktigaste är den utveckling de själva genomgår. Att de ser vad de klarar av och växer med det. Med sina uppdrag vill Hilda på ett praktiskt sätt att bidra till ett större syfte.

– Med rådande omvärldsläge är vi många som måste engagera oss i varandra, och i samhället i stort. Stärka varandra och ingjuta inspiration och ansvarstagande för vår demokrati och gemensamma trygghet, säger Hilda.

Pressmeddelande: Hela fem unga förmågor prisas

Fotograf: Nathalie Malic

Om Kompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 50 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går unga ledare och förebilder som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Vi har delat ut stipendiet Kompassrosen sedan 2007 och gett unga ledare möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.