2022

 

Helen Izzeddine

Helen Izzeddine, 25 år från Markaryd och grundare av nätverket Ladies of Tomorrow. Helen har förutom sitt engagemang i flertalet ungdomssatsningar i Skåne startat flera projekt, ett nätverk för unga kvinnor i miljonprogramsområden som syftar till att inspirera varandra och utbyta kunskaper. Helen tilldelas stipendiet för att hon: “med ett värdebaserat ledarskap som bygger på handlingskraft, personlig mognad och intresse för andra människors livsvillkor, är en förebild för andra.”

Helen Izzeddine, 25 år från Markaryd och grundare av nätverket Ladies of Tomorrow
Helen har förutom sitt engagemang i flertalet ungdomssatsningar i Skåne startat flera projekt. Exempelvis Ladies of Tomorrow, ett nätverk för unga kvinnor i miljonprogramsområden som syftar till att inspirera varandra och utbyta kunskaper. Utöver sina engagemang är Helen gruppchef på köksavdelningen på IKEA i Älmhult med ansvar för 40 medarbetare. Helen tilldelas stipendiet för att hon: “med ett värdebaserat ledarskap som bygger på handlingskraft, personlig mognad och intresse för andra människors livsvillkor, är en förebild för andra.”

– Mina föräldrar har alltid varit mina största förebilder och min ledarskapsstil att vilja arbeta hårt och göra skillnad kommer från dem. Att komma till ett nytt land som till en början var helt främmande men som de idag stolt kallar sitt hem, den inställningen har tagit mig dit jag är idag, säger Helen.

Foto: Sara Asplund

Om Kompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 50 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går unga ledare och förebilder som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Vi har delat ut stipendiet Kompassrosen sedan 2007 och gett unga ledare möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.