2019

Hamza Mostafa

Hamza Mostafa, 21-åringen från Linköping, tar emot Kompassrosen för att han ”med värdebaserat ledarskap, baserat på omtanke och medkänsla skapar nya möjligheter och framtidstro för sina medmänniskor världen över”.

Hamza Mostafa, är 21-åringen från Linköping som ”med värdebaserat ledarskap, baserat på omtanke och medkänsla skapar nya möjligheter och framtidstro för sina medmänniskor världen över”. Genom initiativen Tjugaräddarliv, Life2mothers och Kvarter1 gör han skillnad. Hamza brinner för jämställda rättigheter bland unga i Linköpings utanförskapsområden, såväl som i andra delar av världen. Den 24 april tar han emot stipendiet Kompassrosen på Kungliga slottet.

Hamza är själv uppväxt i ett av Linköpings utanförskapsområden. Vid sidan av universitetsstudierna arbetar Hamaza som fritidsledare. Han är också en av huvudpersonerna bakom Ortens bästa poet, Linköpings största poesitävling och sitter i Röda Korsets ungdomsförbunds styrelse. Utöver det jobbar han extra som tolk och varit en aktiv volontär i byrån mot diskriminering i Östergötland. Vid sidan av detta är han initiativtagare bakom flertalet projekt, bland annat Life2mothers som arbetar för projekt kring att förändra förutsättningarna kring mödradödlighet i Somalia.

– Jag har alltid drömt om ett samhälle där alla – oavsett kön, etnicitet, religion, bakgrund, sexuell läggning – får vara en del. Där likheter och olikheter tas tillvara. Så istället för att fokusera all min tid på att få höga betyg på universitet ändrade jag mitt mindset till att med hjälp av min kunskap från universitet förverkliga min vision, att göra världen till en lite bättre plats att leva på, säger Hamza Mostafa och fortsätter;

– Jag vill ge tillbaka till mina föräldrar som varit en grundtrygghet i mitt liv, och till alla de som har svåra förutsättningar, till de som har det sämre än mig. Det är tack vare mina föräldrar jag har den plattform jag har i dag. Och för att skapa den förändring jag vill krävs det samarbete och engagemang.

Hamzas ledarskap präglas av medkänsla och omtanke baserat på mänskliga rättigheter. Som ledare vill han hjälpa de som inte har samma möjligheter och förutsättningar, vara nyfiken och utbilda människor om fördomar och negativa stereotyper som finns i samhället. Han beskrivs av andra som klok, kreativ och omtänksam.

– Stipendiet Kompassrosen ger mig möjlighet att bredda mitt nätverk. Jag vill också vara med och bidra till att bredda bilden av ledarskap och att förmedla för andra unga att ”om han kan, så kan jag också”, säger Hamza Mostafa.

Pressmeddelande: Hamza Mostafa får stipendiet Kompassrosen för sitt engagemang och omtanke om sina medmänniskor

Om Kompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 50 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går unga ledare och förebilder som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Vi har delat ut stipendiet Kompassrosen sedan 2007 och gett unga ledare möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.