2023

 

Gabriella Kärnekull Wolfe

Gabriella, 24 år, är Sveriges första ombudsman mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Efter gymnasiet engagerade hon sig i ideella organisationer som Stockholms tjejjour, och i samband med #metoo-rörelsen var hon med och initierade #InteDinHora. Gabriella har jobbat med opinionsbildning för organisationen Child10 och varit med och tagit fram den första rapporten som tar ett helhetsgrepp om hur situationen för kommersiellt sexuellt exploaterade barn ser ut i Sverige. Gabriella tilldelas stipendiet för att hon: med stort mod belyser orättvisor, ger röst åt de som inte hörs och bidrar till en ljusare framtid för barn och unga.”

Gabriella Kärnekull Wolfe

Gabriella är Sveriges första ombudsman mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Hon bär med sig erfarenheter av att själv ha blivit utsatt för sexuella övergrepp och kommersiell sexuell exploatering under sin uppväxt. Nu kämpar hon för att inget annat barn ska behöva uppleva det, och – om det ändå händer – att barnet ska få allt det stöd och backning det behöver för att ta sig vidare i livet.

– Jag vill vara med och skapa ett samhälle där barn inte utsätts för övergrepp, och om de ändå gör det så ska de få upprättelse såväl som all den hjälp de behöver för att kunna läka igen, säger Gabriella.

Gabriella beskriver det som att alla ledare har en megafon framför det de säger. Budskap och beteenden förstärks. Själv vill hon använda den megafonen för att hjälpa andra, för att göra gott. En viktig ledaregenskap som Gabriella poängterar är förmågan att känna empati och vara lyhörd. Det måste finnas utrymme att ompröva och tvivla, det är så man utvecklas. Det är värderingar hon tar med sig i sitt arbete, i mötet med politiker, media och allmänhet. Men det är också något hon applicerar på sitt personliga ledarskap.

Pressmeddelande: Hela fem unga förmågor prisas

Fotograf: Nathalie Malic

 

Om Kompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 50 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går unga ledare och förebilder som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Vi har delat ut stipendiet Kompassrosen sedan 2007 och gett unga ledare möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.