2020

 

Frida Caballero

Frida Caballero, den 24-åriga normingejören, tar emot Kompassrosen för att hon ”med ett värdebaserat ledarskap baserat på handlingskraft och mod, har utmanat svårigheter och öppnat en rymd av möjligheter som inspirerande förebild för andra”.

Den 24-åriga normingenjören Frida Caballero jobbar med att få fler tjejer att söka tekniska utbildningar och minimera könsskillnader i Tech-branschen. Genom organisationen Girls in Tech Sweden engageras, utbildas och stärks kvinnor att engagera sig i teknik. Frida Caballero tilldelas Konungens stipendium Kompassrosen för att hon med ett värdebaserat ledarskap baserat på handlingskraft och mod, har utmanat svårigheter och öppnat en rymd av möjligheter som inspirerande förebild för andra.

Frida, från Upplands Väsby, studerar civilingenjörsprogrammet i flyg- och rymdsystem och är certifierad normingenjör. Efter gymnasiet flyttade Frida till Kiruna för att praktisera på rymdbasen Esrange – en praktikplats hon lyckades knipa genom att konkurrera ut studenter från hela landet. I dag konsultar och föreläser hon inom jämställdhetsfrågor på skolor och företag, är medgrundare och styrelseledamot i Girls in Tech Sweden och styrelseledamot i Unga forskare i Stockholmsregionen. Frida är även representant för Ecuador i Space Generation Advisory Council (SGAC), som jobbar med rymdpolitik i FN.

– Mitt mål är att få fler tjejer att upptäcka, våga söka och se möjligheterna med ingenjörsyrken. Jag vill bidra till att ta fram en mer könsneutral bild av yrket. Jag lärde mig att programmera i gymnasiet och trots att jag ägde min första egna dator först i 20-årsåldern blev programmering min starka sida, det får mig att vilja stötta och peppa tjejer att klara stegen in i kodens värld. Den enda fördomen som stämmer om teknik är att det finns alldeles för få tjejer, främst invandrartjejer, säger Frida.

Som ledare är Frida empatisk, öppen och autentisk och hon räds inte att hantera tuffa attityder eller ta tag i konflikter. Hon har förmågan att vända motgångar till något positivt och hon beskriver sig som rädd, men menar att det är i rädslan som modet finns.

– Man måste utmana sig, för då kommer modet och det är utvecklande. Att förändra normer som är exkluderande till att bli inkluderande är oerhört viktigt för mig. Jag vill vara en förebild som ledare för andra kvinnor, och för tjejer med min egen bakgrund. Ens bakgrund, kön, religionstillhörighet, ekonomisk status eller ens sexuella läggning ska inte välja vart du ska plugga, vilket program du ska välja eller minska ens chans att jobba i sitt drömföretag säger Frida och fortsätter:

– Framåt vill jag fortsätta undersöka och utveckla normer ur ett organisations- och samhällsperspektiv. Jag vill bygga vidare på förmågan att få med mig folk och påverka andra att jobba mot samma mål och vision. Jag vill få fler att jobba med innovation, jämställhet och hållbarhet och jag vill skapa nyfikenhet för teknik och hur den kan användas för att förbättra människors livskvalitet, bland annat med hjälp av fysik, rymdteknik och AI, säger Frida.

Pressmeddelande: Kungen belönar Frida Caballeros kamp mot könsskillnader i Tech-branschen

Om Kompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 50 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går unga ledare och förebilder som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Vi har delat ut stipendiet Kompassrosen sedan 2007 och gett unga ledare möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.