2021

 

Emina Sesto

Emina Sesto är 23 år och verksamhetschef för tre LSS-boenden i Uppsala kommun. Hon har med en hög förändringsvilja och omtanke arbetat för en välmående arbetsplats och en bättre vardag för brukarna. Emina tar emot Kompassrosen för att hon ”med ett värdebaserat ledarskap baserat på mod och handlingskraft ifrågasätter strukturer och normer när hon skapar förutsättningar för sina medarbetare att göra skillnad på riktigt”.

Emina Sesto är 23 år, socionom och verksamhetschef för tre LSS-boenden i Uppsala kommun. Med raketfart har hon tagit sig från praktikplats till chefsposition på ett år. I dag leder Emina 30 medarbetare och med en hög förändringsvilja och stor omtanke jobbar hon för en välmående arbetsplats, en bättre vardag för brukarna samt utvecklande av verksamheten.

Emina är född och uppvuxen i Uppsala. Omtanken om andras välmående har alltid funnits och förstärktes när hon som 18-åring blev personlig assistent. Ett arbete som tillsammans med föräldrarnas bakgrund och viljan att ge tillbaka till samhället bidrog till hennes val att studera till socionom. Resan till hennes nuvarande position startade med en praktikplats som snabbt utvecklades till en fast anställning och en ledande funktion inom Uppsala kommun.

– Att ta emot Kompassrosen är en stor ära och jag känner mig oerhört stolt. Det är fantastiskt bevis på att mitt ledarskap uppskattas av min omgivning och visar jag således är på rätt spår. Eftersom jag tog mig an en ledande position som ung har jag mycket att lära mig och utvecklas inom vad gäller ledarskapet. Därför är stipendiet extra välkommet och jag ser fram emot att nyttja det på bästa tänkbara sätt som gynnar mig och de jag finns till för, säger Emina Sesto.

Som ledare är Emina handlingskraftig och modig. Hon tar tag i saker, fixar dem och försöker alltid att med omtanke och empati agera utifrån gruppens bästa i sitt ledarskap. Utöver det har hon en god förmåga att driva förändring, att våga ifrågasätta befintliga strukturer och stå upp för brukarnas och medarbetarnas bästa är en viktig del i hennes ledarskap.

– Att vara en god ledare är inte samma sak som att vara chef och jag hoppas att fler arbetsgivare ska ge plats åt unga ledare i framträdande positioner. Ålder spelar ingen roll om man har en sann vilja att göra skillnad. Men det handlar också om att våga ta på sig rollen. Det krävdes mycket mod från min sida att våga tacka ja till erbjudandet, jag är glad att jag gjorde det och samtidigt som jag har en massa kvar att lära mig, säger Emina Sesto.

Pressmeddelande: Kompassrosstipendiat 2021: Emina Sesto, 23 år, Uppsala – Ung kvinnlig förebild med stark förändringskraft inom omsorgen.

Om Kompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 50 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går unga ledare och förebilder som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Vi har delat ut stipendiet Kompassrosen sedan 2007 och gett unga ledare möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.