2021

 

Eleonora Svanberg

Eleonora Svanberg, den 22-åriga matematik- och fysikstudenten från Stockholm som grundat Girls in STEM, tar emot Kompassrosen för att hon ”med ett värdebaserat ledarskap baserat på mod, ödmjukhet och sårbarhet, är en förebild som utmanar och förändrar normer för att öppna upp och inkludera fler grupper inom naturvetenskapliga ämnen”.

Eleonora Svanberg är den 22-åriga matematik- och fysikstudenten från Stockholm som grundat Girls in STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics). I organisationen kämpar Eleonora för att bryta normer och att vara en förebild för unga kvinnor och icke-binära inom naturvetenskap och teknik, där de är underrepresenterade. Hennes mål är att förändra den stereotypa bild som än i dag råder kring utbildningar på såväl gymnasiet som universitet och högskolor.

Eleonora är född och uppvuxen i Linköping. Intresset för matte och teknik har funnits med från barnsben då båda hennes föräldrar är ingenjörer. Spel- och rymdintresse kombineras med viljan att förändra och förbättra samhället. I dag studerar hon matematik och fysik vid Stockholms universitet och använder sociala medier för att inspirera fler att våga ta steget in i STEM. Ett projekt som Eleonora nyligen ledde inom Girls in STEM handlade om att engagera ungdomar inför universitetsvalet. Under projektet delade unga kvinnor och icke-binära universitetsstudenter inom mansdominerande utbildningar runt om i Sverige med sig av sina liv och svarade på frågor.

– Det häftigaste med att få Kompassrosen är att någon uppskattar det arbete jag gör. Jag ser att det är värt all den tid jag lägger ner. Stipendiet gör mig ännu mer motiverad till att fortsätta utvecklas i mitt ledarskap och för att få fler unga kvinnor att tro på sig själva och hitta kärleken för naturvetenskap, matematik och teknik, säger Eleonora Svanberg.

Som ledare är Eleonora omtänksam, öppen och modig. Att ha mod handlar i hennes ledarskap om att våga visa svagheter och brister och att bevisa att man klarar av mycket mer än vad man tror. Därför är sociala medier ett viktigt forum för att förändra den stereotypa bild som fortfarande finns kring tekniska utbildningar såväl på gymnasiet som högre utbildningar.

– Jag önskar att någon hade talat om för mig när jag var yngre att det är okej att misslyckas. Jag har alltid kämpat med min prestationsångest och det var ett läskigt beslut att tacka ja till en naturvetenskaplig utbildning när jag själv blev antagen. Jag vill därför finnas där för mina likasinnade och svara på frågor kring min akademiska karriär. Dagens samhälle behöver mycket mer mångfald inom STEM, säger Eleonora Svanberg.

Pressmeddelande: Kompassrosstipendiat 2021: Eleonora Svanberg, 22 år, Stockholm – Med Girls in STEM bryter hon normer och ökar mångfalden

Om Kompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 50 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går unga ledare och förebilder som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Vi har delat ut stipendiet Kompassrosen sedan 2007 och gett unga ledare möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.