2023

 

Andreas Magnusson

Andreas, 19 år, är aktivist, arrangör inom klimatrörelsen Fridays for Future, så väl som forspaddelstränare. Från tidig tonår har han engagerat sig för klimatet genom att delta i och arrangera Nordens största miljöevent Miljötinget, föreläsa, organisera demonstrationer, projektleda klimatkonserten Climate Live och vara delegat i FN:s klimattoppmöte i Glasgow 2021. Andreas tilldelas stipendiet för att han: “med stor omtanke visar på vikten av ett brett samhällsengagemang för att mota och möta de utmaningar som klimatförändringarna innebär.”

Andreas Magnusson, arrangör, föreläsare och klimataktivist

Andreas Magnusson är aktivisten som tror på att ställa frågor och drömma stort. Han har valt att engagera sig i världens svåraste utmaning, klimatförändringarna. Andreas gör det med stort engagemang och enorm energi.

Uppväxten i Dalarna beskriver Andreas som tudelad. En del som var väldigt otrygg och skrämmande för ett barn och en del, nu hos en ny familj, som väldigt fin och ljus. Här spelar förebilder på vägen en viktig roll. En sådan är mellanstadieläraren Bibbi. Hon som såg Andreas och mötte honom där han var.

Som ung klimataktivist har Andreas upplevt motstånd från flera håll, inte minst från den etablerade vuxenvärlden där status quo fortfarande ses som ett alternativ för många. Andreas brinner för att göra klimatfrågorna greppbara, att få med fler i den viktiga kampen.

– Det finns något så speciellt i mötet mellan människor, våra kulturer och våra liv. Klimatkrisen handlar så ofta om koldioxid, isbjörnar och plast i haven, men när allt kommer omkring handlar det ju egentligen om människor, säger Andreas.

Pressmeddelande: Hela fem unga förmågor prisas

Fotograf: Nathalie Malic

Om Kompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 50 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går unga ledare och förebilder som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Vi har delat ut stipendiet Kompassrosen sedan 2007 och gett unga ledare möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.