2024

 

Alice Berntsson

Alice, 19 år från Västerås, är en dedikerad ledare inom parasporten i Sverige; främst inom 5-a-side, även kallat blindfotboll, men också inom andra organisationer, bland annat i egenskap av projektledare för Idrottsskolan, vars syfte är att sänka tröskeln in i idrottsvärlden för barn med synnedsättning. Alice leder verksamheter där deltagarna får chans att utvecklas utifrån sina förutsättningar med ett tydligt fokus på inkludering, idrottsglädje och kamratskap. Alice tilldelas priset för att hon: genom mod och handlingskraft är en tränare och förebild som visar att idrottsglädje är till för alla.

Alice Berntsson

För mig känns det viktigt att skapa förändring på flera plan, därför lägger jag stort fokus på att inkludera personer som riskerar att hamna i utanförskap av flera olika anledningar. Jag har själv en synnedsättning och vet hur svårt det kan vara.

Pressmeddelande: Tre unga eldsjälar prisas av H.M. Konungen för sitt ledarskap

Om Kompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 50 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går unga ledare och förebilder som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Vi har delat ut stipendiet Kompassrosen sedan 2007 och gett unga ledare möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.