2019

Alexandra Tecle

Alexandra, 21 år från Skärholmen, tar emot Kompassrosen för att hon ”med ett värdebaserat ledarskap, byggt på inkludering och skapar förutsättningar för fler unga att ta plats i ledande roller”.

Alexandra, 21 år från Skärholmen, tar emot Kompassrosen för att hon ”med ett värdebaserat ledarskap, byggt på inkludering och skapar förutsättningar för fler unga att ta plats i ledande roller”. Med ett starkt ideellt engagemang, både som ledare och styrelseledamot, i Stockholm Basket, Jakobsbergs gård och i KFUM JKS jobbar hon för ungas möjlighet att påverka och ta plats i maktens korridorer. Den 24 april tar hon emot stipendiet Kompassrosen på Kungliga slottet.

Alexandras engagemang i Skärholmen startade tidigt. Redan som tolvåring blev hon hjälpledare i ett basketlag. Nyfikenheten kring hur en förening styrs tog fart och ledde till ett breddat engagemang i rörelsen. Nu arbetar hon aktivt genom att skapa förutsättningar för unga ledande positioner och roller, precis som hon fick den möjligheten. Inom KFUM Sverige har hon skapat metodboken #ungagemang och varit delaktig i strategin What we want, vilket också lett till en plats i styrelsen på regional nivå.

– Jag drivs av förändringsprocesser där målet är att styrelser ska spegla medlemsbasen och visa på ungas kraft. Kunskap är makt, men den måste fördelas till fler för att skapa starka organisationer. Till en början kan man sakna verktyg men med rätt vägledning kan fler unga få chans att påverka. Det jag vill visa är att nyfikenhet och hårt arbete lönar sig, säger Alexandra Tecle och fortsätter:

– Jag vill vara en god förebild. Jag har själv en mentor som har lärt mig vikten av ett öppet ledarskap och att det är okej att misslyckas. Det har öppnat dörrar åt mig och nu vill jag göra det för andra så att även dem har en chans att skina och tro på människors förmåga, oavsett ålder, titel eller utbildning.

Alexandra Tecle värderar tilltro, lyhördhet och transparens högt i sitt ledarskap. Att aktivt plocka upp signaler, fånga idéer från unga i hennes närhet är en taktik för att starta projekt men unga i förarsätet och på så vis göra ungas röster hörda i samhället. Hon beskrivs av andra som kunnig, god och inlyssnande.

– Stipendiet Kompassrosen ger mig en möjlighet att bygga ett bredare nätverk. Med ny kunskap får jag också kraft att fortsätta att involvera och engagera fler unga i beslutsfattande rum, , säger Alexandra Tecle.

Pressmeddelande: KFUM JKS Alexandra Tecle får stipendiet Kompassrosen för hennes arbete att inkludera unga i beslutsfattande

Om Kompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 50 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går unga ledare och förebilder som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Vi har delat ut stipendiet Kompassrosen sedan 2007 och gett unga ledare möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.