Muna Idow om det värdebaserade ledarskapet

En ledare med värdebaserat ledarskap har lättare att förstå samhällets utmaningar, utmaningarnas orsaker och hur utmaningarna kan bli stora konsekvenser om vi inte gör någonting åt saken. När den värdebaserade ledaren vet de faktorerna vet hen också vilka lösningar som behövs för att lösa problemen.

Utdelning av stipendiet Kompassrosen från Konungens stiftelse Ungt Ledarskap på Kungliga Slottet i närvaro av kung Carl XVI Gustaf. Foto: Magnus Fröderberg

Värdebaserad ledarskap är vikten av ledarskap, ledarskap som vi alla önskar och vill se i varje ledare som vi möter i vardagen. Det vill säga en ledare som är medveten om sina principer, moral, värderingar och alltid försöker agera och utgå ifrån de i sina handlingar där handlingarna är fyllda av omtanke men också har modet att säga ifrån när det inte är rätt. En värdebaserad ledare säger ifrån på olika sätt, till att börja med kan ledaren försöka använda sin röst, om det inte går handlingar, om det inte går sin närvarande, om det inte går då är sista vägen ut att gå därifrån annars är man delaktig som ledare om sitter där och kan inte använde de ovan nämnda handlingar. Där visar ledaren att sin närvarande är viktig för hen men också för de hen leder och vill vara förebilder för.

Att jag alltid försöker att vara den bästa versionen av värdebaserat ledarskap som det bara går eftersom det aldrig går att bli en perfekt för att ingen människa är perfekt. Bara att jag accepterar det som person betyder det mycket för min mentala hälsa men också de jag leder, därför att jag visar de att vi alla är människor och att det är okej att göra fel men också att vi kan lära oss från våra misstag. Att jag accepterar ödet, tar en sak i taget, vara ärlig mot mig själv och etisk mot andra. De faktorerna underlättar för mig att bli medveten om mina värderingar och agerar utifrån de.

För att det är ett sked energi som hela mänskligheten behöver blanda på sitt te eller kaffe på  vardagarna. På en individnivå så får fler individer en bättre bild av vad ledarskap innebär och att det inte alltid handlar om makt utan team, samarbete, bekräftelse, uppmärksamhet, acceptans, glädje, tilltro, kärlek osv. När individen ser den målbilden vill hen sträva efter av att bli en minst lika bra ledare för de hen är ledare för på ett mer eller mindre sätt, låt oss säga att individen är en storasyster, storasystern vill bli en bra förebild för hennes yngre syskon så att de också tar samma spår som henne. Och där kommer den familjen smittar av fler grupper som träffar i skolan, jobbet osv. De stora grupperna fortsätter att smitta av sitt fina värdebaserade ledarskap och då är vi på ett samhällsnivå där vi har ett samhälle som vill sträva efter ett värdebaserad ledarskap som gör skillnad för individen, grupperna och samhället som helhet. Ett samhälle som genomsyras av medvetenhet om deras värderingar är en dröm och målbild samhälle som alla vill leva i och bli stolta över att vara där.

Det behövs fler individer som är handlingskraftiga, modiga och omtänksamma om hur de bryter normerna, normerna som krossar varje dag en individs hjärta för onödiga saker som inte betyder någonting för dagens samhälle. En ledare med värdebaserat ledarskap har lättare att förstå samhällets utmaningar, utmaningarnas orsaker och hur utmaningarna kan bli stora konsekvenser om vi inte gör någonting åt saken. När den värdebaserade ledaren vet de faktorerna vet hen också vilka lösningar som behövs för att lösa problemen.

Muna Idow