2013 – Ideell sektor

Eli Blondin Köhler

Eli Blondin Köhler var 18 år och studerande på gymnasiet när hen 2013 fick Kompassrosen för att hen med mod att agera utifrån sina goda värderingar skapat en delaktighet som gett många unga ett avstamp in i den vuxna världen.

”För mig handlar kritik om en utvärdering från en annan individs synsätt och referensramar med fokus på de bitar som kan bli bättre. Det blir en nyckel till utveckling och förbättring, både för mig i mitt ledarskap och för organisationen i stort.”

Genom att som medmänniska och ledare stå för goda värderingar i praktiken kommunicerar Eli Blondin Köhler deras betydelse både inom idrottsrörelsen och inom scouting. När skador gjorde det omöjligt att fortsätta som simhoppare gick hen över till att som tränare verka för ett kravlöst och utvecklande idrottande. Eli Blondin Köhler har dessutom inte bara etablerat scoutverksamhet i en stadsdel där det finns stora sociala problem. Genom medveten rekrytering av ledare och nätverkande i området har verksamheten på kort tid nått en hållbar nivå på lång sikt.

Vill du nominera en ung ledare? Ta reda på mer om hur en ansökan eller nominering fungerar här.