Välkommen till Stiftelsen Ungt Ledarskap

Workshop med Stiftelsen Ungt Ledarskap

Den 13 november arrangerade Stiftelsen Ungt Ledarskap tillsammans med årets Kompassrosstipendiater en workshop på temat ”Ungt värdebaserat ledarskap –  förutsättningar och relevans i en digital era”. Här kan du läsa mer om workshopen. Klicka här!

Kompassrosstipendiater 2018

Omid MahmoudiPaulina Olsson, Gustav Plantin och Julius Kramer är årets Kompassrosstipendiater. Med engagemang, drivkraft och stor ödmjukhet bidrar de på skilda sätt och i olika branscher till ett bättre och öppnare samhälle med stöd i ett värdebaserat ledarskap.
Här kan du läsa mer om Kompassrosstipendiaterna

Seminariet Ungt Ledarskap 2018

Den 7 maj 2018 arrangerade Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och Scouterna Seminariet Ungt Ledarskap i Malmö. Talare på Seminariet var Sofia Rasmussen och Aylin Daut. Se filmen för att ta del av en summering av dagen.

Kompassrosstipendiat Julius Kramer – Instagram, tillit och ledarskap

Läs mer

Kompassrosstipendiat Omid Mahmoudi om ett digitalt ledarskap i förändring

Läs mer

Kompassrosstipendiat Gustav Plantin – The times they are a-changin

Läs mer

Varje år delas Kompassrosen ut till unga människor som visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang utöver det vanliga.