Våra huvudpartners

Stiftelsens verksamhet är möjlig tack vare våra huvudpartners:

  • Stena
  • Handelsbanken

Vi vill också tacka…

Utöver våra huvudpartners vill vi också tacka följande organisationer som genom sitt stöd och sin kunskap gör verksamheten framgångsrik och viktig.

Vi vill även tacka de företag som utöver våra huvudpartners bidrar till utbildningen Värdebaserat ledarskap under 2014: Volvo, Oracle och Danone

Vill du eller din organisation bidra?

Om du eller din organisation vill bidra, vänligen kontakta verksamhetsledare Rebecca Sundberg för mer information.

Vill du engagera dig för att fler unga ska få möjlighet att utveckla sitt ledarskap och sina värderingar?