Liverapportering 2014

Seminarierna om ungt värdebaserat ledarskap samlar entusiastiska ledare från näringsliv, offentlig och ideell sektor till diskussion om ledarskap och goda värderingar.