Jag vill engagera mig!

Så roligt att du vill engagera dig för att fler unga ska få möjlighet att utveckla sitt ledarskap och sina värderingar. Det behövs verkligen ett brett engagemang där fler vågar ta av sin tid och stötta med det man kan.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

*ska uppdateras*

Hur du kan donera

Alla bidrag mottages tacksamt. De kan sättas in till stiftelsen på:

Bankgiro 900-0811

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om olika sätt du kan bidra? Kontakta:

Rebecca Sundberg
Verksamhetsledare, Stiftelsen Ungt Ledarskap
070-672 84 70
rebecca.sundberg@ungtledarskap.se

Vill du nominera en ung ledare?