2020

 

Omar Alshogre

Omar Alshogre, 24 år, föreläser världen över om sin personliga resa från politisk fånge till att bli en förändringsledare. Omar tilldelas Konungens stipendium Kompassrosen för att han ”med värdebaserat ledarskap baserat på stort mod och omtanke, där viskningar, leenden och förlåtelse varit kraftfulla handlingar, i arbetet för en bättre framtid såväl för sina medmänniskor som för Syrien”.

Omar är 24-åringen som föreläser världen över om sin personliga resa från politisk fånge till att bli en förändringsledare. Han jobbar också på Syrian Emergency Task Force (SETF), organisationen som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Omar är en tydlig värdebaserad ledare som är förhoppningsfull, gladlynt och har hög tillit till sina medmänniskor. Omar Alshogre tilldelas Konungens stipendium Kompassrosen för att han med värdebaserat ledarskap baserat på stort mod och omtanke, där viskningar, leenden och förlåtelse varit kraftfulla handlingar, i arbetet för en bättre framtid såväl för sina medmänniskor som för Syrien.

Omar är född och uppväxt i Syrien, där han som 15-åring fängslades som politisk fånge efter att ha protesterat mot regimen. Efter flera år i olika fängelser tog han sig genom Europa till Sverige. Idag jobbar han på organisationen SETF med visionen att politiska fångar släpps och att de ansvariga för tortyr i syriska fängelser ställs till svars. Omar har också aktivt medverkat till att syriska fångar överlevt och arbetar med att påverka USA:s kongress att instifta lagar om sanktioner.

– Min tid som politisk fånge och min flykt till Sverige över Medelhavet har såklart format mig till den jag är idag. I fängelset levde vi på varandra, och jag var omgiven av fångar med bakgrunder som läkare, psykologer, advokater, ingenjörer och lärare. Vi fick inte tala med varandra så vi utvecklade ett system där vi viskade och delade vår kunskap. De äldre fångarna satsade all sin kunskap på de unga, och de unga skyddade de äldre från fysiska skador – vi kallade systemet för University of Whisper. Tillsammans skapade vi möjligheter och tog ansvar att skapa bättre fortsättningar för alla oavsett etnicitet, religiös tillhörighet eller politiska åsikter, säger Omar och fortsätter:

– Jag har lyckats övervinna rädsla och trauma och vänt det till drivkraft och tacksamhet. Idag arbetar jag med att förmedla att ingenting är omöjligt och att min attityd och mina perspektiv kan inspirera andra att komma över sina hinder och motgångar, säger Omar.

Omar är en ledare som vågar ta en stor personlig risk genom att stå upp för de demokratiska värdena och mänskliga rättigheter mot en förtryckande stat. Nu använder han sin resa och berättelse för att skapa förändring – både i det stora och i det lilla.

– För mig handlar ledarskap om människor; därför vill jag få förståelse för olika kulturer och hur människan fungerar. Jag vill ha bättre insikt kring hur jag kan arbeta för att höja andra med ett tillitsbaserat ledarskap där alla får sin rätta plats och är tillfredsställda med sin utveckling. Framåt ser jag mig som en person och ledare som kan lyssna och lyfta människor, en ledare som förmedlar glädje och delaktighet, säger Omar.

Pressmeddelande: Kungen belönar Omar Alshogre för medmänsklighet, mod och goda värderingar

Om Kompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 50 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går unga ledare och förebilder som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Vi har delat ut stipendiet Kompassrosen sedan 2007 och gett unga ledare möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.