2021

 

Muna Idow

Muna Idow är 23-åringen som driver Mermaid simskola. Med vatten som verktyg – simkunskap och lek – hjälper hon barn och vuxna till ökad självkänsla och därmed trygghet, frihet och framtidstro. Muna tar emot Kompassrosen för att hon ”med ett värdebaserat ledarskap baserat på omtanke, handlingskraft, nyfikenhet och jämlikhet bygger självkänsla och självförtroende hos deltagare med hjälp av rörelseglädje och frihet i vatten”:

Muna Idow är 23-åringen som driver Mermaid simskola. Med vatten som verktyg – simkunskap och lek – hjälper hon barn och vuxna till ökad självkänsla och därmed trygghet, frihet och framtidstro. Hennes vision är glasklar – att bidra till ett bättre, mer inkluderande och tryggare samhälle och kunna ge andra barn en bättre barndom än den hon själv haft.

Muna är född i Somalia och uppvuxen på ett flertal platser i Afrika. Detta på grund av att hennes familj tvingats fly och flytta ett antal gånger för att vara trygga. Muna hoppade som x-åring av skolan för att lämna plats åt syskonens möjlighet till utbildning. Till Sverige och Göteborg kom hon för sex år sedan. Muna startade Mermaid simskola som ett UF-företag och i dag lägger hon all tid och engagemang i verksamheten.

– Att få ta emot Kompassrosen är helt fantastiskt. Stipendiet är ett bevis på att ledarskap kan se olika ut. Och jag kommer med stipendiets hjälp fortsätta utveckla mitt ledarskap och inspirera andra att våga identifiera sig som ledare och aldrig ge upp sina drömmar, säger Muna Idow.

Som ledare är Muna modig och jobbar för att bryta normen kring att muslimska kvinnor inte vanligtvis ses som ledare. Hon kämpar för att stå upp för sig själv, vara en förebild för andra och visa att det är möjligt att nå sina mål och drömmar. Hennes ledarskap präglas av att sprida glädje och bygga gemenskap varför hon lägger stor vikt vid att deltagarna ska känna jämlikhet och respekt för varandra. Själv lärde hon sig att simma föra bara fyra år sedan – i dag är hon simlärare, seglingsinstruktör och spelar undervattensrugby på fritiden.

– När jag kom till Sverige såg jag att det fanns många aktiviteter för nyanlända men få ledare som förstod vad det faktiskt innebär. Därför vill jag bidra till att fler med liknande bakgrund som jag har tar steget in i ledarskapet. Vi behöver bli fler modiga ledare som vågar ta oss an alla utmaningar som finns bland nyanlända barn, de behöver vårt stöd och vår hjälp att bli självständiga individer som tror på sig själva och hittar till sina mål och drömmar, säger Muna Idow.

Pressmeddelande: Kompassrosstipendiat 2021: Muna Idow, 23 år, Göteborg – Med vatten som verktyg får hon människor att känna trygghet, självkänsla och framtidstro

Om Kompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 50 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går unga ledare och förebilder som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Vi har delat ut stipendiet Kompassrosen sedan 2007 och gett unga ledare möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.