Donera

Ett Stöd till Stiftelsen Ungt Ledarskap är en uppskattad gåva till H.M. Konungens 70 års dag.

Stiftelsen Ungt Ledarskap bildades inför H.M. Konungens 60-årsdag och har betytt mycket för Kungen genom att han under 10 år fått möjlighet att lyfta fram och stödja unga ledare som goda förebilder för den generation som skall utveckla framtidens Sverige. Hittills har 3000 ungdomar uppmärksammats, 30 ungdomar fått stipendier och över 700 unga har gått utbildningen i värdebaserat ledarskap.

Behovet av goda förebilder och gott ledarskap är minst lika stort idag som för 10 år sedan och Kungen har därför inför sin 70-årsdag önskat sig en förlängning av Stiftelsens verksamhet under åtminstone 5 år till.

Ditt bidrag till vår verksamhet gör det möjlighet att fortsätta arbetet för ett gott värdebaserat ledarskap och att stödja unga ledare. De insamlade medlen används bland annat till stipendiet Kompassrosen, som delas ut till unga ansvarstagande människor. Stiftelsen stödjer också ungas ledarutbildningar och ledarträning.

Stiftelsens administrationskostnad är låg och det mesta av vårt arbete sker ideellt så att de insamlade medlen ska göra nytta i aktiv verksamhet för unga kvinnor och män.

Hur du kan donera

Alla bidrag mottages tacksamt. De kan sättas in till stiftelsen på:

Plusgiro 900081-1
Bankgiro 900-0811

Vill du veta mer?

Vill ni göra en större donation eller önskar mer information om donation, kontakta:

Rebecca Sundberg
Verksamhetsledare, Stiftelsen Ungt Ledarskap
070-672 84 70
rebecca.sundberg@ungtledarskap.se

Vill du veta mer om Stiftelsen Ungt Ledarskap?