Svenska

Emina Sesto om det värdebaserade ledarskapet

Jag har en stark tilltro till att det värdebaserade ledarskapet bidrar till meningsfulla relationer som engagerar och inspirerar. Därför vill jag skicka med en uppmaning…

Läs mer

Muna Idow om det värdebaserade ledarskapet

En ledare med värdebaserat ledarskap har lättare att förstå samhällets utmaningar, utmaningarnas orsaker och hur utmaningarna kan bli stora konsekvenser om vi inte gör någonting…

Läs mer

Eleonora om vikten av det värdebaserade ledarskapet

Jag önskar att se lite mer värdebaserat ledarskap i den digitala världen. Det behövs mer omtanke, handlingskraft och mod bland bland alla gilla-markeringar och följare….

Läs mer

En pratstund med Petra Petra Elio Serti tog emot Kompassrosstipendiet 2015 för att hon ”visar på läraryrkets möjligheter att förändra liv, med ett ledarskap styrt…

Läs mer

Muna Idow om första tiden som Kompassrosstipendiat

Jag ser ett behov av att det behövs flera unga ledare som vågar göra skillnad på riktigt. Det behövs ledare som Kompassrosensstipendiater i föreningslivet om…

Läs mer

Emina Sesto om första tiden som Kompassrosstipendiat

”Genom att ha blivit tilldelad Kompassrosstipendiet har jag fått möjlighet att investera i min personliga utveckling, vilket är viktigt för alla i en ledande funktion…

Läs mer

Eleonora Svanberg om första tiden som Kompassrosstipendiat

”Är jag verkligen en ledare?!” Jag kommer ihåg när jag fick samtalet om att jag var topp 10 av Kompassrosstipendiaterna. Redan när min kompis nämnde…

Läs mer

Omar Alshogre om det värdebaserade ledarskapet och den unga generationen

Vi ska aldrig underskatta den unga generationen. En generation som har förmågan att anpassa sig till det främmande, till det som man några år sen…

Läs mer

Hamza Mostafa – vad gör du nu?

Hamza är en ledare som beskrivs som kreativ, klok och omtänksam. Med ett ledarskap som präglas av medkänsla och jämställda rättigheter hjälper han unga i…

Läs mer

Victoria Söderlund om det värdebaserade ledarskapets roll i vardagen 2021

I grunden handlar det ändå på något sätt om att utbilda goda demokratiska medborgare. 2020 verkar för många ha varit ett år med många nya…

Läs mer