Svenska

  • Ledarskap
  • Mentorskap
  • Ungdomsfokus
  • Ungt ledarskap

Rapporten Ungdomsfokus 2023 är släppt

Ungt Ledarskap står bakom rapporten Ungdomsfokus 2023, som tas fram i samarbete med Rasmussen Analys. Lågkonjunktur, instabilt världsläge och en rusande teknikutveckling är omvärldsskiftningar som…

Läs mer

Rapporten Ungdomsfokus 2022 är här!

Vad tycker unga är viktigt för att trivas på arbetsplatsen? Hur ser de på ledarskap och värderingar? Och hur får man egentligen utlopp för sin…

Läs mer