Hamza Mostafa – vad gör du nu?

Hamza är en ledare som beskrivs som kreativ, klok och omtänksam. Med ett ledarskap som präglas av medkänsla och jämställda rättigheter hjälper han unga i Linköpings utanförskapsområden som inte har samma möjligheter och förutsättningar som han själv. Genom initiativen Tjugaräddarliv, Life2mothers och Kvarter1 har Hamza Mustafa gjort stor skillnad och fick 2019 ta emot Kompassrosstipendiet för sina fina insatser och för sitt värdebaserade ledarskap som skapar nya möjligheter och framtidstro för sina medmänniskor världen över.

Hamza är själv uppväxt i ett av Linköpings utanförskapsområden och som entreprenör med många engagemang syftar de flesta att på många sätt ge tillbaka till sitt närområde. Pandemin har gett Hamza möjligheter för reflektion och eftertanke och att hitta tillbaka till en av hans största drömmar:

– Den här krisen har hjälpt mig att gå tillbaka till mina mål i livet och vad jag vill åstadkomma i den här världen. Ett av mina största mål är att få komma tillbaka till Ryd, där jag växt upp, som en investerare. Det här året har gjort att jag fått mycket tid över att tänka om och identifiera nya affärsområden som möter samhällets utmaningar, säger Hamza Mostafa.

Hamza har just avslutat sina studier i statsvetenskap och fokuserar nu helhjärtat på det nya projektet Podhem. Med projektet vill han bidra till att minska den ökande bostadsbristen i Sverige.

– Vi arrenderar en bit av en villaägares tomt, vi placerar därefter ett Podhem, ett Attefalls, på tomten, som vi sedan hyr ut. Det är ett sätt att minimera bristen på bostäder samtidigt som det blir en extra inkomstkälla för villaägare. Tillsammans jobbar vi som ett community för att ta oss an den här krisen.

Utöver arbetet med Podhem sitter Hamza i styrelsen för Youth 2030. Han är också rådgivare för Ung Företagsamhet och är kursledare för utbildningen Värdebaserat ledarskap – allt med målsättningen att skapa förutsättningar för det unga värdebaserade ledarskapet.