Victoria Söderlund om det värdebaserade ledarskapets roll i vardagen 2021

I grunden handlar det ändå på något sätt om att utbilda goda demokratiska medborgare.

2020 verkar för många ha varit ett år med många nya erfarenheter och utmaningar. För mig har 2020 gett mig dessa erfarenheter och lite mer därtill. Det känns lite som att mitt ideella arbete har pausats en del på grund av pandemin. I själva fallet är det inte alls så eftersom vi ledare i kåren har gjort vårt allra yttersta för att på något sätt hålla scoutglöden levande för alla barn och unga i vår verksamhet. Men det är en utmaning att leda grupper som inte träffas. Det har helt klart lett till att det värdebaserade ledarskapet måste bli lite mer flexibelt. Hur kan vi få scouterna att känna gemenskap på distans? Hur gör vi uppgifter som är roliga, upplyftande och utvecklande? Dessutom gav 2020 mig min lärarexamen, eller ja, inte var det väl själva pandemiåret som gjorde det, det var ju såklart min alldeles egna bedrift att färdigställa mina studier.

I höstas började jag arbeta som lärare som, helt förväntat, innehöll en hel del utmaningar. När jag nu börjar rada upp exempel kommer jag på mig själv med att först skriva ”möta vårdnadshavare” och visst är det intressant att dessa kommer på tanken allra först när de jag faktiskt arbetar med är barnen? Men även i mötet med vårdnadshavare ligger såklart mitt värdebaserade ledarskap till grund. Tidigare har jag faktiskt inte mött vårdnadshavare i samma utsträckning i scoutverksamheten. Det är helt klart något annat att möta vuxna än barn och det har varit väldigt utvecklande hittills. Andra utmaningar som utvecklat mitt värdebaserade ledarskap är till exempel att arbeta med dynamiken i gruppen och att arbeta med något som i lärarvärlden kallas kooperativt lärande. Enkelt förklarat betyder det att man låter eleverna vara aktiva och dra nytta av varandras kunskaper.

För mig har det betytt otroligt mycket att få vara en del av scoutsammanhanget sedan barnsben. Att få vara en del av en gemenskap, få utvecklas och vara ute på äventyr men även synas, höras och leda redan från ung ålder har varit avgörande för vem jag är idag. Av den anledningen är det väldigt viktigt för mig att låta nästa generation få uppleva samma sak. Jag vill att unga ska känna att scouterna är något de har med sig i livet dels som goda minnen men även som något utvecklande.

Eftersom scouterna inte är den enda arena där jag leder ser jag att mycket av min utveckling som ledare kommer att komma från läraryrke. Jag försöker att göra mitt allra bästa med att dra nytta av mitt värdebaserade ledarskap – som i grunden kommer från scouterna – och sammanväva detta med allt jag lärt mig på lärarutbildningen om läroplaner och kunskapskrav. Detta är något som visat sig vara två mycket goda kombinationer om än arbetet skiljer sig. I grunden handlar det ändå på något sätt om att utbilda goda demokratiska medborgare vilket jag ser framemot att fortsätta göra.

Victoria Söderlund, 2021-02-16