Victoria Söderlund: Vi lever i en värld där tilliten utmanas på många olika sätt

Tillit till barn och ungdomar under en pandemi

Tillit, att känna förtroende för någon, att ha en tilltro. Denna viktiga pusselbit som inte får glömmas bort av oss ledare. I mitt värdebaserade ledarskap är det viktigt för mig att alla barn och unga ska känna sig sedda. För att de ska känna sig sedda är det avgörande att jag visar att jag är intresserad av dem och vill lära känna dem. Genom att bland annat fråga hur de mår och vad de tycker om bygger vi upp en tillit till varandra. På Scouterna pratar vi mycket om att vi är bra på olika saker. På det sättet får även scouterna lära känna oss bättre genom att förstå våra roller och vilka vi är även utanför scouterna. På det sättet tror jag att vi får en ömsesidig tillit.

Jag tycker att det är avgörande för oss ledare som arbetar med barn och unga att skapa tillit för att kunna finnas där som en viktig vuxen för de yngre. Många unga känner tillit till vuxna som är utanför deras periferi. Olika influencers vittnar om unga som skriver meddelanden till dem om att de mår dåligt, blir mobbade i skolan eller till och med vill ta livet av sig och de skriver dessutom att de inte vågar berätta för någon annan i deras närhet. Jag anser att detta är problematiskt eftersom influencers sällan kan göra något. Det är viktigt för oss som leder barn och unga, som finns där i deras omvärld, som kan hjälpa dem, att visa detta. Vi behöver synliggöra att de kan lita på oss. Genom att bygga upp en tillit mellan oss och de unga har vi större chans att nå unga och kunna finnas för dem som behöver en vuxen att vända sig till.

Under workshopen i början av November höll Louise Bringselius ett inspirerande tal om tillit. Det kom också en insikt att vi lever i en värld där tilliten utmanas på många olika sätt. I min egen vardag syns detta tydligt då vi i scoutkåren tagit ett beslut att inte ha några fler fysiska träffar med scoutgrupperna. Vi har ställt om och gett scouterna utmaningar att göra hemma men vi har inte någon kontakt där vi träffar barnen och ungdomarna. På kort sikt skulle såklart detta beslut kunna påverka ungdomarna när de just nu under pandemin inte träffar lika många vuxna som de vanligtvis gör.

Förhoppningsvis kan vi köra igång vår verksamhet igen efter jul när vi har mer möjligheter att vara utomhus och träffas på ett annat sätt igen. Jag hoppas att vi kan köra igång med vår traditionsenliga pulkaåkning redan i Januari och fortsätta bygga upp tillit mellan oss ledare och ungdomarna.