Omar Alshogre: Tillit gör att vi kan känna oss närvarande i stunden

Tilliten är en huvudkriterie för att kristallisera en gemensam drivkraft, utan drivkraft kan man inte nå de gemensamma målet man sätter. Tillitens i värdebaserat ledarskap är grunden för att bygga upp gruppdynamiken.

Jag tänker mig som så, de flesta grupper sätts samman vars syfte att nå ett mål. För att nå ett mål med en grupp så arbetar man vanligtvis som mest effektivt via teamwork och framförallt att lyfta och utveckla varandra, i detta behövs tilliten främst.

Tillit innebär alltså en öppenhet och transparens att lyfta upp eller lära ut. Tillit gör att vi kan känna oss närvarande i stunden. Den behövs för att främja resan i att ifrågasättas, utvecklas och lyftas för att ett team skall nå sina mål med lyckan och framgången i behåll.

Man ska inse när man inte vet något och erkänna när man har fel eller gjort fel. Man ska inkludera andra och utöka tillit till andra. Låt dina anställda/medarbetare lösa problemen på egen hand, det är bra att erbjuda vägledning/hjälp men endast när du blir ombedd. När någon gör fel, sitt ner med hen och diskutera tillsammans hur misstaget inträffade. Brainstorma med medarbetaren hur han eller hon kan undvika ett liknande fel i framtiden. Allt du erbjuder får du tillbaka på olika form.