Jag vill utvecklas och bli en fantastisk ledare oberoende sammanhang – för att bra ledare genererar bra ledare

Omar Alshogre om första tiden som Kompassrosstipendiat

“Du hedrar inte längre dem som dog för att ge dig ett liv”
“Du svek oss”
“Du är förrädare”

Detta, kombinerat med flertalet oroande kommentarer var responsen efter att jag var en av mottagarna av Kompassrosstipendiet. Denna responsen kom från mellanösterns förstörda syn på ledarskap, där ledarskap är kopplat till diktatur och makthunger. Trots dessa negativa reaktioner som jag har fick efter att en tv kanal gjorde en video om mitt mottagande av stipendiet där de kallade mig “Ledaren”, så var den positiva responsen givetvis fler. 

När telefonen ringde för att meddela att jag blivit tilldelad detta var det eftermiddag i en aprildag i Stockholmm men tidigt på morgonen för mig då jag bodde i Philadelphia, USA. Telefonen ringer och orden av talaren kommer fram låtande sägande “Gratulerar”. Jag var inte vaken nog för att förstå vad jag blev gratulerat för, men när det tydliggjordes en gång extra sprudlar jag av energi, tacksamhet och lycka. Nästa steg blev att springa upp till min amerikanska familj och berätta om samtalet. Äntligen slutade Rebecca prata och fick jag springa upp och sa skämtsamt “Jag ska hänga med svenska Kungen”. Alla ropar “Tar du mig med?”.

Jag har alltid tänkt på belöning och sätt att visa tacksamhet till min svenska mamma som gav mig ett hem och en hel familj att leva med, äntligen hade jag vacker nyhet att belöna henne med. inget kunde vara bättre än att göra henne stolt, vilket hon givetvis blev. Min biologiska mamma som sålt allt hon ägde och blev nästintill helt barskrapad för att endast kunna smuggla mig ur fängelse. Ett fängelse som tagit tre år av mitt och vårt liv tillsammans i ung ålder. Detta kombinerat med fler dödsfall i familjen, krig och flykt. I klar mening vill jag med detta pris även göra henne stolt och vördnad till vackra landet Sverige där vi nu bor. Det bästa jag kan göra är att göra henne stolt.

Men det roligaste resultatet av detta var att jag under en intervju med en stor tidning fick frågan “Vad vill du göra med stipendiets check?”. Spontant och väldigt oplanerat svarade jag “Ingen är mer värd än mamma, kanske ska betala för att fixa hennes tänder, hennes tänder som ger henne smärta”. Artikeln resulterade sedan i tiotal tandläkare runt om i världen skrev ut till mig via sociala medier “Omar, jag är en tandläkare och vill gärna ta full ansvar och kostnad för att fixa din mammas tänder” “Jag betalar för din mammas full behandling” och liknande. Därefter gick jag givetvis till min vackra mor och berättade att inte endast jag som bryr mig så mycket om henne utan nu även hela världen, speciellt tandläkarna. Detta gav oss ett gott skratt och hopp inför framtiden. 

Pengarna går inte till att laga mammas tänder, det är nu redan löst, utan prissumman kommer gå till kompetens- och ledarutveckling. Jag vill utvecklas och bli en fantastisk ledare oberoende sammanhang för att bra ledare genererar bra ledare. 

Omar Alshogre, 2020.10.01