”Du inspirerar mig, det är du som skapar skillnad”

Milad Mohammadi är inbjuden som föreläsare. Vi samlas i Nalen, Stockholm för den workshop som vi, årets Kompassrosstipendiater tillsammans med Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap, har bjudit in till under temat ”tillit”. På plats hittar vi allt ifrån tidigare stipendiater till fler unga ledare som gör förändring i vårt samhälle.

Milad är än av mina största förebilder som jag bland annat har fått förmånen att lyssna till flera gånger. Efter att han, precis som vanligt, golvar alla med kärlek och inspiration har han fortfarande ett till viktigt budskap att skicka med.

En av personerna på plats, Kassim Nagwere, räcker upp handen och berättar: ”jag är tacksam för att du inspirerar mig, ibland behöver jag själv påminna mig om allt bra som faktiskt händer i vår värld’’. Blickarna vänds tillbaka till Milad som svarar med ”min vän, berätta om din organisation – vad gör ni för något?”

Bakgrunden till den frågan är att Kassim Nagwere driver organisationen Dröm Stort som motiverar ungdomar till att bli aktiva och tro på sig själva genom bland annat föreläsningar, workshops och läxhjälp. Efter att Kassim har fått berättat mer om sin organisation avslutar Milad med orden: ”Du inspirerar mig, det är du som skapar skillnad” följt av applåder från hela salen.

Förtroendet mellan varandra, tilliten som vi strävar efter att söka i de rummen vi rör oss i som unga ledare, blev här ett konkret exempel. Det samspelet mellan varandra blev fortsatt en röd tråd under resten av workshopen och jag lämnar den dagen med en hoppfull känsla och en påminnelse om att tillit också innefattar vikten av att lyfta varandra. Precis som Milad och Kassim.

Shanga Aziz