Kompassrosstipendiat Omid Mahmoudi om ett digitalt ledarskap i förändring

Ledarskap i förändring – vikten av det mänskliga mötet

De saker jag tänker skulle utgöra hinder i dagens digitala ledarskap är först och främst att det skapas en distans mellan människor för att mötet sker digitalt. Det digitala kommunikationen förlorar viktiga delar av kommunikationen som det mänskliga mötet medför, som kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall, vilket kan göra det svårare att förstå exempelvis känslor och skämt. Det kan på så sätt skapa missförstånd mellan människor. Ett hinder som jag möter är att man inte tas alltid på allvar digitalt och det är irriterande och skapar en obalans i ledarskapet.

Ett annat hinder kan vara att det lätt kan bli att en ledare jobbar alltför mycket då en stor del av arbetet blir osynligt för medarbetarna, vilket kan resultera i ojämn arbetsfördelning och otydlighet kring vem som gör vad. Att arbetet sker online även kan leda till att det blir otydligt kring vad som är arbetstid och vad som är inte arbetstid vilket kan leda till andra oönskade effekter som stress och utbrändhet.

Det finns också även andra hinder såsom infrastruktur eller höga krav på utrustningar för att kunna leda digitalt på ett bra sätt, eller allt för många olika standar programvaror som inte går att synka. Det digitala ledarskapet krävar också att ledare och medarbetare har en vis nivå av digital kunskap, vissa program krävar mer avancerad kunskap för att kunna användas smidigt och inte utgöra tidskrävande komplikationer i arbetet då tekniken fungerar inte som man vill att den ska fungera. Ett annat hinder kan handla om ekonomiska resurser för att visa programvaror kostar mycket pengar.

Det finns många positiva aspekter med det digitala ledarskapet. Vi kan organisera mycket och billigt, det är extra viktigt för unga ledare eftersom de flesta unga ledare har begränsat med resurser.

Det är viktigt att man funderar på om de digitala plattformar man använder sig av skapar relationer till medarbetarna eller medlemmar eller kunder eller avstånd. Det är lätt att att skapa missförstånd digitalt om man ser inte det digitala världen som en verklighet. Det är därför viktigt att vara uppmärksamma på detta och använda sig av en rak kommunikation där arbetsuppgifter och arbetsfördelning är tydlig, för att minska missförstånd och snedfördelning i arbete ska kunna undvikas. Genom den digitala världen är sortering av information är mycket viktig och den förmågan har kanske inte alla alltid och lätt kan missuppfatta saker. Det är därför viktigt för en ledare att vara medveten om det och vara tydlig i sin kommunikation, men också ta hänsyn till sådana reaktioner och hantera det på ett bra sätt. Ledaren behöver se till att jobba på samma sätt som i verkligheten och inte visa olika sidor av sig själv, därför är språket mycket viktig, det vill säga att tal och skrift synkroniseras hos ledaren.

Inom det digitala arbetet är det viktigt att både ledare och medarbetare förstår och kan använda de digitala verktyg som behövs. Ledaren bör därför se till att medarbetarna har tillräckligt med kunskaper för att arbetet ska kunna utföras på ett effektivt sätt och kan erbjuda stöd om det finns medarbetare som har inte tillräckligt med digitala kunskaper.

Jag skulle vilja tipsa om att hänga med inom den digitala utvecklingen för denna utveckling pågår hela tiden och är viktig för alla unga ledare som verkar digitalt på något vis.

Både nu och i framtiden finns det en makt hos människor med stor digital kunskap och det digitala är ett verktyg med stor möjlighet att påverka och förändra världen, därför är det viktigt att ta det på allvar. Sedan tycker jag att man ska arbeta digitalt på ett sätt som är relationsskapande och då gäller det att välja rätt, finnas digitalt vid rätt tidpunkt och använda digitala kanaler på rätt sätt. Till exempel verktyg där kommunikation kan ske med bild och röster, inte bara i skrift.