Emma Knaggård Wendt om de senaste årens personliga resa

Vid ett par tillfällen kommer vi att blicka tillbaka på ett par av de senaste årens stipendiater och ta del av deras tankar, reflektioner och se vad som har hänt sedan de fick stipendiet. Först ut är Emma Knaggård Wendt som tog emot Kompassrosen 2016 med motiveringen ”Med mod att leva efter sina värderingar och med en ärlig omtanke har Emma med kraft, byggt såväl unga människor som goda verksamheter att utvecklas i.”

Emma, vad har du gjort för Kompassrosstipendiet som du tog emot 2016?
Jag har hittills valt att utveckla min specialistroll inom varumärke & affärsutveckling. Ledarskap är en färskvara och därför har jag även satsat på ett personligt coachprogram. Ett program som utvecklar mig som ledare och ger mig verktyg för att personen bakom chefstiteln ska hålla över tid. Enormt värdefull investering. 

Hur har du utvecklats som ledare de senaste åren?
Jag har vågat stanna upp och reflekterat kring hur jag kan utforska, påverka och utmana morgondagens arbetsplatser och mitt bidrag till detta. Resan sedan stipendiet har varit enormt utvecklande. Jag har verkligen fått inventera mina år som ledare och formulerat mitt ledarskap framöver. Jag behöver ta ansvar för att jag befinner mig i situationer där mina grundläggande värderingar aldrig behöver ge vika. 

 Vad gör du idag?
Att känna tillhörighet och få möjligheten att bidra till samhället är en utav våra viktigaste samhällsfrågor och utmaningar för inkludering. Anställningsformerna och synen på jobb utmanas och i takt med digitaliserings övertag är jag övertygad om att utvecklingen kräver trygga och flexibla ledare som både kan skapa affärsmöjligheter och trygga team. Särskilt då tiden på arbetsplatsen kommer att variera, kollegor emellan.

Här ser jag att mitt bidrag och sätt att leda med fokus att skapa handlingskraftiga och trygga medarbetare kommer att göra störst skillnad, både för affärerna och människorna bakom. Därför kommer jag i början på 2019 anta min nästa utmaning hos Wise Professionals. En ledarskapsroll där jag får kombinera min bakgrund till fullo och kan fortsätta följa och påverka utvecklingen kring den nya arbetsmarknaden.

Jag fortsätter även att driva satsningen Young In Board som har utvecklats till att vara Sveriges främsta styrelsehub för unga styrelsetalanger. Ett forum för Sveriges nuvarande och kommande styrelseledamöter. YiB som idag heter Executive Boost möjliggör utbyten mellan generationer och fångar upp intresset för att leda och påverka på högre nivåer genom utbildningar, nätverksträffar och ett nyinstiftat pris, Årets Elefant. Jag tillsammans med min nya kollega och partner Filippa Drakander arbetar dagligen med att inspirera fler att våga ta ledarroller i framtiden samt hjälpa styrelser att komplettera sin sammansättning med ny spetskompetens.

 

Vad ser du som den största ledarskapsutmaningen i digital och uppkopplad värld?
Närvaro, fokus och avkoppling. Det är vi som ledare som behöver skapa möjligheter där den digitala utvecklingen kan ske i symbios med våra individuella och mänskliga behov. Tekniken behöver främja effektiva arbetssätt så att människorna får mer tid till att möta varandra.

Digitaliseringen får aldrig främja anonyma relationer. Vi alla, oavsett titel måste möjliggöra tid att bry oss om varandra, det är så ett förtroende och tillit till varandra byggs upp. Vi som ledare har en nyckelfunktion att främja tiden att våga vara frånkopplade. När vi träffas fysiskt bör den uppkopplade världen få vila, då kommer den digitala kommunikationen att stärkas och digitaliseringen uppnår sin effektivitet. 

Smart men mänskligt är ledarnas huvudsakliga balans nu och i framtiden.