Kompassrosstipendiat Omid Mahmoudis reflektioner om första tiden som stipendiat

Hur var känslorna och tankarna i samband med stipendieutdelningen?
Jag hade blandade känslor, kände mig stolt och hedrad för det arbete jag hade lagt på Ensamkommandes Förbund. Det är meningsfullt att arbeta med unga och vara bidragande faktor till spridning av demokratiska principer, till spridning av ensamkommandes röster, till att skapa en plattform för gemenskap och meningsfull vardag. Jag hade även en känsla av sorg för de många unga runt om i världen som inte får en sådan möjlighet, som inte vars röst hörs, vars berättelse inte sägs, vars öde inte är i deras egna händer. I den stunden kändes som att jag gör något så oerhört betydelsefull och fick enorm engagemang i samband med stipendieutdelningen att fortsätta arbeta för unga och inspirera andra unga att bry sig om sig själv och andra medmänniskor.

Det var stort att bli uppmärksammad internationellt. Nationellt har jag uppmärksammats tidigare, men nu var det annorlunda. Medier som BBC och andra tidningar, radio och tv ringde från olika delar av världen och ville höra vad jag hade gjort, vad priset betyder och vad har jag sikte framöver. På så sätt kunde jag berätta min historia, de ungas historia som jag jobbar med, inspirera andra unga i andra länder att allt är möjligt. En annan viktigt sak var att genom internationell uppmärksamhet berätta även om det vackra Sverige, både som land och som nation. Detta älskade land förtjänar all uppmärksamhet. För den typen av möjligheter fann jag i det långa, kalla och vackra landet.

Vad tar du med dig från seminariet ”Värdebaserat ledarskap för att öka  ungas möjligheter att delta”?
Från seminariet värdebaserat ledarskap tog jag med mig minnen av möten med andra unga som är drivna och har olika mål för att skapa en bättre situation för en medmänniska. Leda en organisation, en grupp eller individer med demokratiska värderingar, med fokus på människans godhet. Ett minne som är betydelsefull är kungens engagemang i seminariet. Han lade tid, energi och enorm ödmjukhet på att inspirera oss, vara med oss och väl insatt i seminariet. För min egen del häpnadsväckande att en sådan högt uppsatt ledare jobbar på fältet med unga för en bättre framtid, tryggare samhälle och som är så jordnära. Jag hade en hel annan inställning och uppfattning på hur kungen är, bör vara och skulle vara. Nu fick en aha upplevelse och förstod hur en verklig kung kan vara. Detta kommer jag bära med mig och berätta vidare till de unga jag träffar och även för mina framtida barn. Det är ledarskap att bete sig så.

Vad vill du använda ditt stipendium till att utveckla hos dig själv?
Jag behöver växa som ledare, jag behöver fortbilda mig, jag vill inspirera flera unga runt om i världen. Därför kommer stipendiet att användas till att ta kurser på engelska, kurser om ledarskap och fortsätta växa både som människa och som en ledare.

Varför kommer du att nominera en ung ledare till Kompassrosen?
Kompassrosen är av Sveriges finaste priser som tilldelas för unga. Inte ofta unga ledare tas på allvar och uppmärksammas för sin engagemang och ledarskap. Många gånger strävar vi efter kortsiktiga resultat och därmed förlorar vikten av en långsiktigt påverkan, vi förlorar vikten av att det vi alltid tagit för givet inte kan vara givet. Kompassrosen ger unga möjlighet att fortsätta jobba med dem tror på, bekräftar att även ungas sätt att arbeta är viktigt både för individen och för samhället. Jag vill att andra unga också uppmärksammas för sitt arbete så att de får en möjlighet till att växa ännu mer, att de får bli bekräftat på det de gör som unga ledare är bra. Det krävs mod omtanke och handlingskraft att som ung ledare driva ledarskap. Det tycker jag är värt att uppmärksammas med Kompassrosen.

20180416 Diplom- och stipendieutdelning på Kungliga slottet i Stockholm. Konungens stiftelse Ungt Ledarskap.