Andra Farhad om ungt ledarskap

Jag är en person med en väldigt stark vilja. Jag har alltid vetat att det jag kan och vill göra kommer jag faktiskt också att genomföra. Men så har det inte alltid varit. Under varje resa jag påbörjat har jag mött på olika typ av hinder, precis som alla andra människor gör.

Det som gör mig frustrerad är att många av dom hinder jag stött på har varit annorlunda från det jag tänkt mig och fått mig att höja på ögonbrynen. Jag pratar självklart om hur vuxna människor i min omgivning varit och hur dom gjort tillvaron lite sämre för mig och fått mig att tappa motivationen genom att inte tro på mig, trycka ner mig eller försöka vägleda mig genom att leda mig bort från det jag vill göra och leda mig in på ett spår jag inte vill gå.

Jag är så trött på det! Jag är trött på att unga människor inte blir sedda och inte blir upphöjda. Många unga har en enorm potential att växa, skapa och leda men har tyvärr ingen vuxen som hjälper dem, ser dem eller tror på dem. Ska vi bygga morgondagens ledare måste vi börja med att se över oss själva. Många gånger kanske vi intar en viktigare roll i en ung persons liv än vad vi själva är medvetna om. Unga som har världen vid sina fötter ska känna att inget är omöjligt och att allt går om man vill. Vi behöver bli bättre förebilder och bättre mentorer. Endast då kommer vi att kunna bygga morgondagens ledare. Alla behöver känna att någon ser dom och att dom har någon att vända sig till när dom möter på olika hinder. Vi ska inte vara ett hinder för unga! Vi ska inte försöka leda dem in på en alternativ väg om de själva inte ber om det. Vi måste stötta dem och leta nya vägar till DERAS mål när den tänkta vägen inte längre går att korsa.

Så börja med dig själv och fundera på vilken roll vill du inta i en ung persons liv. Vill du vara den som hjälper att ta sats för att ta nästa kliv i livet måste du fundera på hur du är som ledare och förebild. Börja med att uppmärksamma fler unga ledare och ge dem beröm för det arbete de gör och stötta under resan mot det mål som de har. Förändring börjar alltid med oss själva och om du kan hjälpa en ung ledare kommer du genom den personen kunna hjälpa fler.