Belönas med Kompassrosen för modigt, omtänksamt och handlingskraftigt ledarskap

Samtliga stipendiater är under 30 år och visar att de har verktygen, kompetensen och drivkraften att i sitt värdestyrda ledarskap göra stor skillnad i samhället. Hannah Stanton som representant för tio miljoner unga tjejer genom sitt engagemang i den globala scoutrörelsen. Mariam Johansson som lärare vågar ta samtalet om kulturkrockar och vet vad som krävs för att göra skolan till en bättre plattform för integration och Emma som entreprenör tar strid för unga att ta plats i styrelserummen. Den 14 april får de var och en stipendiet på 250 000 kr för en fortsatt utveckling i gott ledarskap som delas ut av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Det är Scouterna tillsammans med Stiftelsen Ungt ledarskap som för tionde året i rad korar Sveriges främsta unga ledare och förebilder inom näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor under det gemensamma seminariet på Kungliga slottet, Stockholm.

– Jag är oerhört stolt och glad att se Hannah, Mariam och Emma ta emot stipendierna. Det ger mig stor tilltro till det ledarskap som behövs för att ta sig an dagens utmaningar och kan leda Sverige in i framtiden. Ett värderingsstyrt ledarskap är en grundförutsättning för att lyckas med det, säger Rebecca Sundberg, projektledare, Stiftelsen Ungt Ledarskap.

I stipendiekommittén sitter hedersordförande H.M. Konung Carl XVI Gustaf, ordförande Eva Fernvall, kommunikationsdirektör Apoteket, Katarina Hedberg, generalsekreterare Scouterna, Kenneth Bengtsson, ordförande Clas Ohlson. Karin Mattsson Weijber, fd förbundsordförande Riksidrottsförbundet, Hans Tson Söderström, adj. professor vid Handelshögskolan i Stockholm, Mia Horn af Rantzien, VD SNS, Ebba Lindsö, ordförande Sjätte AP-fonden, Håkan Sörman, VD Sveriges Kommuner och Landsting, Camilla Lindquist, Scouterna.

Läs mer om respektive stipendiat här:
Hannah Stanton, Mariam Johansson, Emma Knaggård Wendt

Om kompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 250 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går tre unga ledare och förebilder från näringsliv, ideell sektor och offentlig sektor, som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Hittills har 27 unga ledare fått stipendiet som ska ge unga ledare en möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

För mer information, kontakta:

Anmälan press för deltagande vid utdelningen: Ann-Christine Jernberg, ann-christine.jernberg@royalcourt.se eller 08-402 67 60. Rebecca Sundberg, projektledare Stiftelsen Ungt Ledarskap, 070-672 84 70 eller rebecca.sundberg@ungtledarskap.se
Caroline Thunved, kommunikationschef Scouterna, 0702-48 74 00 eller caroline.thunved@scouterna.se