Nominera en ung ledare

Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap har instiftat stipendiet Kompassrosen. Detta stipendium syftar till att uppmärksamma föredömliga insatser och uppmuntra unga människor i Sverige att utveckla gott ledarskap genom fortsatt utbildning i värdebaserat ledarskap.

Stipendiet Kompassrosen ska gå till unga människor som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap. De ska således både ha levt upp till andemeningen i de kriterier stipendiekommittén fastställt och ha en tydlig plan för stipendiets användande för utbildning i värdebaserat ledarskap.

Kriterier

Här är stipendiekommitténs kriterier för Kompassrosen.

Meriterande för stipendiet kan vara gärningar som visar:

  • Att egna värderingar är tydliga och möter andras i öppenhet och respekt
  • Att man utvecklat sina andliga och humanistiska sidor och varit dessa övertygelser trogen, även då det inneburit en personlig risk
  • Att mänskliga skillnader i erfarenheter och bakgrunder har gjorts till en tillgång och inte ett problem
  • Att ledare och medarbetare har kommit till sin rätt utifrån sina personliga förutsättningar med delaktighet i viktiga vägval
  • Att man har förmått entusiasmera andra för en gemensam sak
  • Att fina traditioner tagits tillvara och utvecklats till något nytt och relevant i dagens samhälle

I en ansökan/nominering ska det också framgå hur stipendiet ska användas för utbildning i värdebaserat ledarskap.

Vanliga frågor

Kan man söka för flera personer eller en avdelning?
Det är endast möjligt för en personer att söka, eller av andra bli nominerad, till stipendiet – som är personligt. Stipendiet kan inte tilldelas till flera personer, hela avdelningar eller enheter.
Vilken ålder ska man ha för att kunna få stipendiet?
Stiftelsen vill stödja unga människor i sin ledarskapsutveckling, tidigt i livet. Därför har stipendiet inte låsts till en bestämd ålder. Stipendiekommittén kommer att titta på kandidaterna, vad de åstadkommit och om man i situationen där handling utförts kan beskrivas som ”ung”. Ambitionen är att endast undantagsvis stödja människor som är äldre än 30 år.
Behöver man arbeta som chef för att kunna få stipendiet?
Ett värdebaserat ledarskap och ansvarstagande kan du visa i alla yrkesroller och positioner. Stipendiet är således öppet för ansökan eller nominering för alla, oberoende av formell titel.
När går ansökningstiden ut?
Nominering eller ansökan ska vara inne senast 31 januari. Därefter sker en kartläggning och utvärdering av kandidaterna till stipendiet innan det slutliga beslutet tas under tidig vår. Stipendiet kommer att delas ut årligen i anknytning till Konungens födelsedag den 30 april.
Kan man söka stipendiet flera gånger?
En kandidat kan nomineras/ansöka flera gånger. Nomineringen/ansökan måste dock förnyas varje år. Stipendiekommittén kan dock välja att nominera en kandidat till kommande år varpå denna kvarstår som kandidat.
Hur mycket pengar är stipendiet på?
Stipendiet omfattar maximalt 250 000 kronor och utbetalas i omgångar mot uppvisande av planerade eller havda kostnader. Varje stipendiat tilldelas en utbildningscoach som i samråd med stipendiaten gör en utbildningsplan. Stipendiet får användas till utbildningskostnader och kostnader i samband med utbildning i enlighet med upprättad utbildningsplan såsom, men ej exklusivt, kursavgifter, resekostnader, förlorad arbetsinkomst/levnadsomkostnader, kost, logi, litteratur m.m.
Hur gör jag för att nominera?
Nomineringen för 2015 års unga ledare har öppnat. Nomineringen görs på ungtledarskap.se/nominera.
Om jag har fler frågor, var vänder jag mig då?
Hör gärna av dig till oss, på telefon eller mail! Hitta våra kontaktuppgifter här.

Ladda ner affischer

Påminn din omgivning om att nominera en ung ledare! Här kan du ladda ner affischer för att skriva ut och sätta upp på exempelvis din skola, arbetsplats eller på scoutkåren.

Ladda ner kampanjen med Anas Emma Petra

Nominera en ung ledare! Du har möjlighet att nominera en ung ledare fram till 31 januari.