Seminariet Ungt Ledarskap

I samband med H.M. Konungens födelsedag möts företagsledare och företrädare inom offentlig och ideell sektor för att inspireras och diskutera aktuella ledarskapsfrågor med temat Värdebaserat Ledarskap. Med seminariet vill Stiftelsen öka uppmärksamhet kring Värdebaserat Ledarskap och därmed möjliggöra för fler unga att utveckla sitt ledarskap.

Seminariet arrangeras tillsammans med Scouterna. Seminariet 2016 var Scouternas sextonde ledarskapsseminarium i serien att lyfta fram ungt ledarskap och det tionde tillsammans med Stiftelsen. Seminariet har ägt rum på flera olika platser i Sverige och sedan samarbetet med Stiftelsen och Scouterna inleddes har det ägt rum på Kungliga Slottet, Stockholm. Våren 2017 flyttade Seminariet Ungt Ledarskap ut från Kungliga Slottet, och har sedan dess arrangerats i Luleå, Malmö och Kalmar.

Stipendieutdelning

Kungen delar årligen ut stipendiet Kompassrosen till unga ledare som har visat på mod, omtanke och handlingskraft utöver det vanliga och som är goda förebilder för andra. Stipendiesumman är på 50 000 kronor per mottagare och går till unga ledare fortsatta utveckling i gott ledarskap.

Kontakt

Har du några frågor eller synpunkter gällande seminariet är du mer än välkommen
att kontakta Stiftelsens verksamhetsledare Rebecca Sundberg.

Seminarierna om ungt värdebaserat ledarskap samlar entusiastiska ledare från näringsliv, offentlig och ideell sektor till diskussion om ledarskap och goda värderingar.