Styrelsen för Stiftelsen Ungt Ledarskap

Ordförande

Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm

Ledamöter

Katarina Hedberg, verkställande ledamot, generalsekreterare Scouterna
Hans-Olov Olsson
Eva Fernvall
Stefan Bergh
Sofia Hartz
Håkan Sörman

Skattmästare

Jan Lindman

Adjungerad sekreterare

Rebecca Sundberg

Kontaktperson

Rebecca Sundberg, verksamhetsledare
Adress: Kungliga Slottet, 107 70 Stockholm
rebecca.sundberg@ungtledarskap.se

Vill du veta mer om stipendiekommittén för Stiftelsen Ungt Ledarskap?