Styrelsen för Stiftelsen Ungt Ledarskap

Ordförande

Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm

Ledamöter

Petra Lindskog, verkställande ledamot, generalsekreterare Scouterna
Eva Fernvall
Stefan Bergh
Sofia Hartz
Christel Armstrong Darvik
Daniel Dellham

Skattmästare

Jan Lindman

Adjungerad sekreterare

Rebecca Sundberg

Kontaktperson

Rebecca Sundberg, verksamhetsledare
Adress: Kungliga Slottet, 107 70 Stockholm
rebecca.sundberg@ungtledarskap.se

Vill du veta mer om stipendiekommittén för Stiftelsen Ungt Ledarskap?