Stipendiekommittén för
Stiftelsen Ungt Ledarskap

Hedersordförande

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf

Ordförande

Eva Fernvall, kommunikationsdirektör Apoteket

Katarina Hedberg, generalsekreterare Scouterna
Kenneth Bengtsson, ordförande Clas Ohlson
Karin Mattsson Weijber, fv förbundsordförande Riksidrottsförbundet
Hans Tson Söderström, adj. professor vid Handelshögskolan i Stockholm
Mia Horn af Rantzien, VD SNS
Ebba Lindsö, ordförande Sjätte AP-fonden
Håkan Sörman, VD Sveriges Kommuner och Landsting
Camilla Lindquist, Scouterna

Stipendiekommittén avslutade sitt arbete den 22 september 2016.

Kontaktperson

Rebecca Sundberg, verksamhetsledare
Adress: Kungliga Slottet, 107 70 Stockholm
rebecca.sundberg@ungtledarskap.se

Läsgruppen

Läsgruppen är en arbetsgrupp till styrelsen, utvalda för sin kompetens och intresse i ledarskapets betydelse. De förbereder ansökningsprocessen för styrelsens beslut.

Följande personer är med i läsgruppen:

Pål Burman
Daniel Dellham, SDG12
Bi Puranen
Eva Fernvall, kommunikationsdirektör, Apoteket
Hanna Broberg, chefsstrateg, SSR
Lillemor Lindell, chef för Idrottsmuseet, Riksidrottsförbundet
Hala Mohammed, ordförande Röda Korsets Ungdomsförbund
Per Nilsson, rektor, Ersta Sköndal
Henrik Norinder, universitetsadjunkt, Lunds universitet
Patrik Schröder, Rädda Barnen
Rebecca Sundberg, verksamhetsledare, Stiftelsen Ungt Ledarskap

Se samtliga unga ledare som fått stipendiet Kompassrosen.